Nudimo vam urejanje okolice, igrišč in različna igrala.

Vzdrževalna dela lahko opravimo na obstoječih objektih in površinah, kjer je potrebna obnova ali popravilo.

Po potrebi otroška igrala popravimo in prilagodimo, da so v skladu s predpisi.

Obnovimo vam podlago ali uredimo teren.