Nudimo vam urejanje okolice, igrišč in različna igrala.

Ker nam je vreme dopuščalo, smo dokončali otroško igrišče. Igrala so iz kvalitetnih materialov z vsem potrebnimi certifikati in vgrajena po standardih, ki so določeni. Pred uporabo je bilo igrišče pregledano s strani pooblaščene osebe, ki je izdala pozitivno mnenje in dovolila splošno uporabo.

Igrišče je ograjeno, varno, z varnostno podlago in namenjeno otrokom, ki živijo v kraju.