V naši pokriti jahalnici smo organizirali že mnogo konjeniških prireditev, tako lokalnega kot mednarodnega nivoja. Redno organiziramo tudi strokovne seminarje. Za izvedbo teh stvari je potrebna vrhunska podlaga v jahalnici, za kar redno skrbi podjetje AŽUTEAM.